İlk Athelas Mucizeler Web Sitesi

 

O insan gibi yaşadı.Yaşam onu iyi ve kötülerle ödüllendirdi, çeşitlendirdi.
Zekiydi, inceydi, büyük düşünürdü. Bazen de insan olacak kadar basit, kurgusuz,
hesapsız, çocuksu yönleriyle komik olacak kadar ufak görünürdü.

O sadece kayda değer bir insandı, felsefe yaşam penceresini biraz daha genişletti.
Ama o gerçekte bir noktadan çok şey görebilecek nitelikteydi.
Aslında o hiçbir şey olmak istemiyordu, insan olmak onun için yeterliydi.

Bunun için çok çaba sarf etmesi gerekmiyordu. Yakın çevresiyle ilişkilerinde insandı belki.
Ama insan olmanın topluma karşı da sorumlulukları vardı.O konuda ne yapmıştı?
Olanakları neydi? Cesareti neydi? Güncel yaşamındaki sorunları, sorumlulukları,
ailesi onu biraz olsun bağlıyor muydu ? Yoksa sığınma noktası mıydı, bilinmez.

Belki toplum bazında yapması gerekeni yapamadı... gerekli mücadeleyi veremedi.
Ya da ufak bir noktadan başlayıp, düzeni sorgulamak adına bir şey yapamadı.

Ama o şimdi bir zeytinci-zeytinyağcı, ekolojik dükkancı
İşini iyi, en iyi yapmak onun inancı
O bir felsefeci… şimdi zeytinyağcı…